صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ (۰.۱) ۰.۵۷ (۲۹.۳۹) ۷۰۸.۶۷
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۶۳) (۵۳.۱۴) (۸۹.۹۷)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰.۲ (۰.۰۱) ۱۰۶.۷۷ (۲.۷۵)
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ (۰.۰۲) ۰.۲۴ (۶.۱۳) ۱۴۰.۵۶
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۱۱ ۰.۵۲ ۵۰.۸۵ ۵۶۰.۳۳
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۵۹) ۱۷.۱۴ (۸۸.۵۳)
۱۹۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۰.۸۹) (۱.۷۱) (۹۶.۲۳) (۹۹.۸۲)
۱۹۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۳ ۰.۲۵ ۲۰۰.۳۱ ۱۴۸.۵۴
۱۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۱۲ (۰.۰۱) ۵۵.۳۸ (۲.۰۱)
۱۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۳۶ ۰.۵۱ ۲۶۴.۶۳ ۵۴۲.۵۴
۱۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۵۳ ۰.۷۸ ۵۹۱.۲۴ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰.۵۴ ۲.۰۴ ۶۲۱.۰۷ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰.۸۴ ۲.۴۱ ۲,۰۰۷.۲۵ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰