صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
گزارشات مدیر اجرا
گزارشات مدیر اجرا
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1400/03/23 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1399.12.30 دانلود
1399/05/28 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی دانلود