صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
RunManagerReports

گزارشات مدیر اجرا

تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1399/05/28 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی دانلود