صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
گزارشات مدیر اجرا
گزارشات مدیر اجرا
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1401/10/28 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1401.09.30 دانلود
1401/08/17 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1401.06.31 دانلود
1401/08/17 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1401.03.31 دانلود
1400/11/24 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1400.09.30 دانلود
1400/09/23 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1400.06.31 دانلود
1400/03/23 گزارش مدیر اجرا بابت تقسیم سود 1399.12.30 دانلود
1399/05/28 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی دانلود