صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سبدگردان مفید ۴۹۹,۹۵۰
۲ مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید ۵۰