صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان انتخاب مفید 499.950
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 50
جمع 500.000