صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۰/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۹۷,۴۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۷۰۲,۵۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۵۶۱,۱۵۰,۷۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۰/۲۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۲,۰۷۰ ۱۱,۹۹۷ ۱۱,۹۹۷ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۷,۵۶۱,۱۵۰,۷۸۸
  ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۲,۰۷۲ ۱۱,۹۹۹ ۱۱,۹۹۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۷,۵۶۶,۳۳۳,۳۵۷
  ۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۲,۰۱۴ ۱۱,۹۴۱ ۱۱,۹۴۱ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۷,۴۳۳,۳۸۱,۳۱۰
  ۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۱,۹۸۰ ۱۱,۹۰۹ ۱۱,۹۰۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۷,۳۵۹,۷۹۷,۶۲۷
  ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۱,۷۴۵ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۸۲۵,۵۸۵,۸۹۳
  ۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۱,۷۴۸ ۱۱,۶۷۹ ۱۱,۶۷۹ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۸۳۰,۵۸۱,۶۳۶
  ۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۱,۷۷۹ ۱۱,۷۱۰ ۱۱,۷۱۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۹۰۳,۵۰۹,۰۷۴
  ۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۱,۷۸۲ ۱۱,۷۱۳ ۱۱,۷۱۳ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۹۰۸,۸۲۹,۳۴۰
  ۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۱,۷۸۴ ۱۱,۷۱۵ ۱۱,۷۱۵ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۹۱۴,۱۴۹,۶۶۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۱,۸۲۶ ۱۱,۷۵۷ ۱۱,۷۵۷ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۷,۰۰۹,۸۱۷,۴۵۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۱,۶۳۳ ۱۱,۵۶۵ ۱۱,۵۶۵ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۵۷۰,۴۸۹,۳۷۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۱,۵۱۷ ۱۱,۴۵۰ ۱۱,۴۵۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۶,۳۰۴,۶۷۶,۳۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۱,۱۹۷ ۱۱,۱۳۲ ۱۱,۱۳۲ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۵۷۳,۸۸۱,۲۳۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱۱,۱۰۲ ۱۱,۰۴۱ ۱۱,۰۴۱ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۳۶۶,۱۴۹,۱۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۱,۱۰۴ ۱۱,۰۴۳ ۱۱,۰۴۳ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۳۷۱,۳۲۰,۸۷۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۱,۱۰۶ ۱۱,۰۴۶ ۱۱,۰۴۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۳۷۶,۴۹۲,۶۵۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱۱,۱۶۴ ۱۱,۱۰۳ ۱۱,۱۰۳ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۵۰۷,۱۹۷,۳۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۱,۱۹۷ ۱۱,۱۳۶ ۱۱,۱۳۶ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۵۸۳,۰۲۲,۹۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۱,۰۴۴ ۱۰,۹۸۱ ۱۰,۹۸۱ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۲۲۸,۶۸۸,۹۰۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۱,۱۸۶ ۱۱,۱۲۲ ۱۱,۱۲۲ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱,۰۱۵,۵۸۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۲۵,۵۵۲,۹۴۴,۲۷۴
  مشاهده همه