صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۹۹۱,۴۵۴,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۱,۲۹۵ ۱۱,۲۴۳ ۱۱,۲۴۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۹۹۱,۴۵۴,۳۰۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۱,۲۴۱ ۱۱,۱۹۰ ۱۱,۱۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۸۱۶,۸۳۴,۱۱۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۱,۲۱۹ ۱۱,۱۶۸ ۱۱,۱۶۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۴۵,۳۶۹,۷۴۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۱,۱۳۷ ۱۱,۰۸۷ ۱۱,۰۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۷۹,۷۱۳,۴۰۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۱,۱۳۸ ۱۱,۰۸۸ ۱۱,۰۸۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۸۲,۹۳۸,۷۲۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۱,۱۳۹ ۱۱,۰۸۹ ۱۱,۰۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۸۶,۱۶۴,۲۷۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۱,۱۶۴ ۱۱,۱۱۳ ۱۱,۱۱۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۶۶,۲۱۴,۷۶۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۱,۱۶۵ ۱۱,۱۱۵ ۱۱,۱۱۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۷۰,۶۵۲,۰۲۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۱,۱۳۲ ۱۱,۰۸۲ ۱۱,۰۸۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۶۱,۶۹۱,۶۵۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۱,۱۴۷ ۱۱,۰۹۶ ۱۱,۰۹۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۱۰,۰۲۷,۳۴۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۱,۱۷۱ ۱۱,۱۲۰ ۱۱,۱۲۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۸۷,۸۸۴,۴۷۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۱,۱۷۲ ۱۱,۱۲۱ ۱۱,۱۲۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۹۱,۲۱۸,۱۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۱,۱۷۳ ۱۱,۱۲۲ ۱۱,۱۲۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۵۹۴,۵۵۱,۹۹۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۱,۲۱۷ ۱۱,۱۶۶ ۱۱,۱۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۷۴۰,۴۶۷,۶۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۱,۱۸۷ ۱۱,۱۳۶ ۱۱,۱۳۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۶۳۹,۶۰۷,۵۶۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۱,۱۲۱ ۱۱,۰۶۹ ۱۱,۰۶۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۲۱,۲۵۵,۴۳۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۱,۱۲۲ ۱۱,۰۷۰ ۱۱,۰۷۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۲۴,۶۰۴,۷۹۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۰۷۱ ۱۱,۰۷۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۲۷,۹۵۴,۲۵۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۱,۱۲۴ ۱۱,۰۷۲ ۱۱,۰۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۳۱,۳۰۳,۸۰۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۰۷۳ ۱۱,۰۷۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۶,۸۶۵ ۰ ۱۶,۵۸۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۶,۴۳۴,۶۵۳,۴۵۴
  مشاهده همه