صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۴,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۱۵,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲,۸۷۶,۵۰۹,۵۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۶
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳,۱۰۹ ۱۳,۰۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۸۷۶,۵۰۹,۵۴۳
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳,۰۴۴ ۱۲,۹۹۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۶۶۴,۴۴۲,۲۸۲
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۲,۹۰۰ ۱۲,۸۴۷ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۱۹۳,۱۳۶,۶۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۲,۵۳۴ ۱۲,۴۸۳ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۰,۹۹۷,۸۹۱,۱۲۵
  ۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۲,۵۳۴ ۱۲,۴۸۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۱,۰۰۰,۷۵۷,۴۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۲,۵۳۵ ۱۲,۴۸۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۱,۰۰۳,۶۲۴,۱۹۶
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۲,۲۵۴ ۱۲,۲۰۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۰,۰۸۶,۰۸۳,۴۵۰
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۲,۱۲۰ ۱۲,۰۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۳۹,۶۴۸,۸۸۶,۷۶۱
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۲,۴۰۱ ۱۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۰,۵۶۵,۳۸۴,۹۱۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۲,۴۰۲ ۱۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۰,۵۶۸,۲۳۲,۶۴۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۲,۶۴۰ ۱۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۱,۳۶۲,۳۸۲,۴۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۲,۶۴۱ ۱۲,۵۹۵ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۱,۳۶۵,۱۳۷,۷۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۲,۶۴۲ ۱۲,۵۹۶ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۱,۳۶۷,۸۹۳,۳۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۲,۸۵۷ ۱۲,۸۰۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۰۶۹,۲۷۰,۷۶۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳,۱۱۷ ۱۳,۰۶۸ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۹۱۷,۵۳۷,۲۲۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳,۰۸۲ ۱۳,۰۳۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۸۰۱,۴۰۵,۴۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۲,۹۰۸ ۱۲,۸۶۲ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۲۴۰,۶۸۲,۰۱۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۳,۰۳۴ ۱۲,۹۸۹ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۶۵۸,۹۳۰,۲۸۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۳,۰۳۵ ۱۲,۹۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۶۶۱,۶۵۶,۳۶۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۳,۰۳۵ ۱۲,۹۹۱ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۷۶۵ ۰ ۱۶,۵۲۰ ۳,۲۸۴,۲۴۵ ۴۲,۶۶۴,۳۸۲,۷۹۵
  مشاهده همه