صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۹,۹۶۳,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۴۹,۹۶۳,۵۸۱
  ۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۵۲,۰۰۴,۱۰۰
  ۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۵۴,۰۹۵,۶۹۰
  ۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۵۶,۶۲۹,۰۳۵
  ۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۵۸,۶۳۵,۹۱۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۶۰,۶۴۲,۹۰۵
  ۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۶۲,۲۴۸,۹۷۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۶۴,۳۴۹,۶۰۹
  ۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۶۶,۸۹۳,۸۵۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۶۸,۹۰۹,۷۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۰,۳۴۸,۲۷۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۲,۳۵۵,۹۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۴,۳۶۳,۶۷۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۵,۱۵۳,۳۱۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۵,۰۳۲,۴۵۰
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۶,۱۹۷,۸۵۸
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۶,۲۱۱,۲۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۶۹,۹۵۸,۰۰۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۱,۹۲۱,۶۳۹
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۳,۳۱۲,۹۹۵ ۰ ۱۷۳,۸۸۵,۴۴۳
  مشاهده همه