صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۰۲,۴۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۹۷,۵۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۱۳۵,۶۶۷,۱۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
خبرها:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۴,۹۳۳ ۱۴,۸۷۱ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۱۳۵,۶۶۷,۱۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴,۹۳۴ ۱۴,۸۷۲ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۱۳۹,۱۲۳,۱۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴,۹۳۵ ۱۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۱۴۲,۵۷۹,۶۸۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴,۹۹۵ ۱۴,۹۲۹ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۳۱۶,۲۹۸,۶۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۵,۳۲۳ ۱۵,۲۵۵ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۳۲۸,۰۳۲,۷۶۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۵,۵۳۲ ۱۵,۴۶۳ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۹۷۳,۴۷۱,۲۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۵,۴۸۳ ۱۵,۴۱۴ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۸۲۲,۳۰۵,۷۷۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۵,۴۸۴ ۱۵,۴۱۵ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۸۲۵,۹۱۴,۵۶۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۵,۴۸۵ ۱۵,۴۱۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۸۲۹,۵۲۳,۷۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۵,۴۸۶ ۱۵,۴۱۸ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۸۳۳,۱۳۳,۳۳۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۵,۲۴۴ ۱۵,۱۷۶ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۷,۰۸۴,۱۹۳,۰۷۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۵,۱۱۰ ۱۵,۰۴۳ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۶۷۰,۳۲۵,۸۴۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۵,۱۱۳ ۱۵,۰۴۴ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۶۷۲,۴۴۶,۱۶۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۵,۰۳۶ ۱۴,۹۶۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۴۳۴,۷۱۸,۳۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۴,۷۶۸ ۱۴,۷۰۱ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۵,۶۱۰,۸۸۴,۱۵۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۴,۷۶۹ ۱۴,۷۰۳ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۵,۶۱۴,۳۸۱,۱۹۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۴,۷۷۰ ۱۴,۷۰۴ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۵,۶۱۷,۸۷۸,۶۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۴,۹۰۰ ۱۴,۸۳۳ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۶,۰۱۸,۵۱۷,۵۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۴,۷۳۶ ۱۴,۶۵۵ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۵,۴۶۸,۰۳۱,۵۸۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۴,۷۱۶ ۱۴,۶۲۹ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۰ ۰ ۳,۱۰۲,۴۸۷ ۴۵,۳۸۷,۱۲۳,۶۶۲