صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی در تاريخ ....... دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384، فعاليت خود را آغاز کرد. اين صندوق با شماره ........ نزد سبا به ثبت رسيده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. مدیر صندوق ملزم به پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز کاری پس از ارایه درخواست ابطال است. علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد الزامات فعاليت صندوق ميتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. براي دريافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نيز مي توانيد به بخش بازدهی, خالص ارزش دارایی ها و نمودارهای اين تارنما مراجعه کنيد.