صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳,۲۹۶,۴۱۵ ۱,۹۴۶ ۶,۴۱۴,۸۲۳,۵۹۰ (۲۰.۰۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۶۹۴ ۲,۲۸۶,۲۹۰,۶۹۸ ۵۳.۹
۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۰ ۰ (۱۲.۰۷)
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۷۸ ۱,۲۴۳,۷۲۷,۷۳۰ ۲۸.۲۳
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۲,۴۳۹ ۸,۰۲۵,۰۰۵,۱۱۵ ۴۳.۹۵
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۱,۹۵۸ ۶,۴۴۲,۲۹۹,۷۱۰ ۲۲.۶۴
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۵۰ ۱,۴۳۶,۹۵۵,۷۵۰ ۸.۸۸
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۱۰۶,۳۵۷ ۴۵۰ ۱,۳۹۷,۸۶۰,۶۵۰ ۵,۱۵۰.۶
«1»