صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۲,۲۹۷,۴۱۵ ۵۸۲ ۱,۳۳۷,۰۹۵,۵۳۰ ۵۶.۲۹
۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳,۲۹۶,۴۱۵ ۱,۹۴۶ ۶,۴۱۴,۸۲۳,۵۹۰ (۲۰.۰۸)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳,۲۹۴,۳۶۷ ۶۹۴ ۲,۲۸۶,۲۹۰,۶۹۸ ۵۳.۹
۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۰ ۰ (۱۲.۰۷)
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۳۷۸ ۱,۲۴۳,۷۲۷,۷۳۰ ۲۸.۲۳
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۲,۴۳۹ ۸,۰۲۵,۰۰۵,۱۱۵ ۴۳.۹۵
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۱,۹۵۸ ۶,۴۴۲,۲۹۹,۷۱۰ ۲۲.۶۴
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۵۰ ۱,۴۳۶,۹۵۵,۷۵۰ ۸.۸۸
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۱۰۶,۳۵۷ ۴۵۰ ۱,۳۹۷,۸۶۰,۶۵۰ ۵,۱۵۰.۶
«1»