صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳,۲۹۰,۲۸۵ ۲,۴۳۹ ۸,۰۲۵,۰۰۵,۱۱۵ ۴۳.۹۵
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۳,۲۹۰,۲۴۵ ۱,۹۵۸ ۶,۴۴۲,۲۹۹,۷۱۰ ۲۲.۶۴
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۳,۱۹۳,۲۳۵ ۴۵۰ ۱,۴۳۶,۹۵۵,۷۵۰ ۸.۸۸
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۱۰۶,۳۵۷ ۴۵۰ ۱,۳۹۷,۸۶۰,۶۵۰ ۵,۱۵۰.۶
«1»