صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۴۰۶)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۱.۸۴۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۳۴۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۳۵.۳۵۹)% %۴.۱۱۵
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۴۲.۶۱۸)% (۱۳.۹۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ %۲.۱۳۳ %۴۳.۶۶۹
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ %۴۱.۴۶۵ %۵۰.۰۰۴
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ %۸۸.۹۸۹ %۶۴.۱۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۵۶ %۱۱.۷۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳۹.۱)% (۱۰.۱۶)%