صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۲.۷۰۳ %۲.۷۸۹
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۶.۱۳ %۳.۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۲۰.۴۲۵ %۹.۵۳۶
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۳۶.۵۶۸ %۲۰.۹۲۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۳۵.۴۵۲ %۱.۶۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ %۷۹.۸۸۸ %۱۶.۸۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۴۶۶۵ %۶۱۸۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۵)% (۹۹.۴۸)%