صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ %۰.۳۱۱ %۰.۱۵۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ (۰.۴۰۵)% (۰.۰۱۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ %۱۰.۲۵۱ %۱۳.۱۵۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ %۱.۰۰۳ (۲.۲۸۱)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ (۲.۷۰۷)% (۸.۶۶۶)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ (۲.۴۵۴)% %۲.۹۴۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ %۸۶.۵۲۹ %۱۴.۵۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۵۶ %۱۱.۷۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۲۶)% (۹.۵۵)%