صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۴۴۱)% (۰.۶۳۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۰.۷ %۰.۲۷۵
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۶.۴۶۱ %۶.۱۷۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۱۳.۲۱۵ %۸.۸۶۴
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۱۱.۹۸۷ %۸.۸۷۷
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۵.۸۴۸ (۳۲.۰۰۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۵۵.۱۳۶ %۶.۹۳۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹۲۰۲۶ %۳۸۷۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۶)% (۹۹.۸۸)%