صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۳۰۷)% (۰.۰۹۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۳.۳۳۵)% (۳.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۱.۷۲۴ %۳.۳۸۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۱۵.۱۹۷ %۲۰.۷۵۴
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۰.۴۴۷ %۱۱.۵۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۵۲.۳۶۸ %۴۱.۹۸۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۹۰.۱۰۹ %۲۶.۵۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۵۶ %۱۱.۷۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۲۶)% (۹.۵۵)%