صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۴۴) (۰.۶۴) (۸۰.۰۵) (۹۰.۳۴)
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱.۱۸ ۰.۹۲ ۷,۰۸۸.۹۹ ۲,۷۱۷.۴۱
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۳۳ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۲) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۹۲ ۰.۶۵ ۲,۶۸۳.۱۳ ۹۵۸.۳۶
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۱.۰۹) (۰.۶۴) (۹۸.۱۶) (۹۰.۳۸)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۵ ۰.۴۴ ۵۲۴.۰۳ ۳۹۶.۷۱
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۸.۳۷) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۴ ۰.۱۲ ۳۳۰.۳ ۵۶.۶۹
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۱۶) (۰.۰۳) (۴۴.۲۶) (۱۱.۷۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۰۴ ۱.۴۸ ۴,۳۰۸.۲۷ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۲۲ ۱.۱۴ ۸,۲۳۰.۴۱ ۶,۲۱۰.۱۴
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۱.۰۴) (۰.۸۸) (۹۷.۸۳) (۹۶.۰۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰