صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰ (۰.۴۱) ۰ (۷۷.۳۸)
۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۳۶)
۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰ (۰.۵۱) ۰ (۸۴.۲۶)
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰ (۰.۳۵) ۰ (۷۲.۳)
۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰ (۰.۴۸) ۰ (۸۲.۸۱)
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰ ۰.۱۱ ۰ ۵۱.۲
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰ (۰.۰۴) ۰ (۱۴.۰۲)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۸۷)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰ ۰.۱۶ ۰ ۷۸.۱۱
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰ ۱.۰۷ ۰ ۴,۸۴۷.۴۴
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰ ۰.۷ ۰ ۱,۱۸۰.۲۸
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰ ۰.۸۸ ۰ ۲,۳۱۸.۴۳
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰ ۱.۴۶ ۰ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰