صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۳۱) (۰.۱) (۶۷.۳۹) (۳۰.۰۱)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۷۴) (۱.۵۸) (۹۹.۸۴) (۹۹.۷)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۴۸ ۰.۱۶ ۴۷۳.۸۱ ۷۹.۵۹
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۱.۰۴) (۰.۹۶) (۹۷.۷۸) (۹۷.۰۳)
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۹) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۴۸) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۷۱) (۰.۶۹) (۹۲.۵۹) (۹۱.۹۵)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۰.۳۸) ۱.۴ (۷۴.۶۷) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۶ ۰.۶۹ ۷۷۴.۱۳ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱) (۰.۳۴) (۳۱) (۷۱.۵۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۶۵ ۰.۸۹ ۳۸,۵۰۳.۸۳ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۴) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۸۱ ۱.۶۲ ۶۹,۵۷۳.۷ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ (۰.۲۲) (۰.۰۴) (۵۶.۰۲) (۱۲.۶۱)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۸۳) (۰.۸۳) (۹۵.۲۶) (۹۵.۲۹)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۲۲ ۰.۶ ۱۱۹.۷۵ ۷۷۳.۴۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۶۴ ۰.۹۲ ۹۱۴.۹۹ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰