صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰.۵۸ (۱.۰۵) ۷۳۲.۳۷ (۹۷.۸۸)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۰.۲۳) (۲.۵۹) (۵۶.۴۸) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۷۶) (۲.۷۳) (۹۳.۹) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۰.۸۴) (۲.۷۱) (۹۵.۴۳) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰.۷ (۰.۴۹) ۱,۱۷۵.۵۱ (۸۳.۳۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۱.۴) (۲.۹۴) (۹۹.۴۱) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۱.۴۲) (۳.۴۳) (۹۹.۴۶) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۱.۲۸) (۳.۰۲) (۹۹.۱) (۱۰۰)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۴۲) (۱.۱۵) (۷۸.۱۷) (۹۸.۵۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۲۲) ۰.۰۱ (۵۵.۶۳) ۲.۹۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۹) (۱.۱) (۹۶.۲۶) (۹۸.۲۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۶۴ ۳.۵۹ ۳۸,۱۹۲.۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶