صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۰.۳۸) (۰.۹۱) (۷۴.۷۹) (۹۶.۴)
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱.۳ ۰.۸۸ ۱۰,۸۹۵.۴۷ ۲,۳۰۸.۷۲
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰.۲۴ ۰.۰۶ ۱۳۹.۰۹ ۲۲.۷۵
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۲۷) (۰.۰۹) (۶۲.۷۶) (۲۹.۱۳)
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱.۸۲ ۲.۸۷ ۷۲,۴۴۳.۹ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۴۸) (۱.۵) (۸۲.۹۳) (۹۹.۶)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۱.۲۵) (۲.۶۶) (۹۸.۹۸) (۹۹.۹۹)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴۴ ۰.۱۳ ۳۹۵.۲۷ ۶۰.۲۴
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۱۸) (۰.۷۱) (۴۸.۸۲) (۹۲.۶)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۷۵) (۱.۴۹) (۹۹.۸۴) (۹۹.۵۹)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۲۴ (۱۳.۳۲) ۱۴۲.۷۵
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۱۳ ۰.۵۴ ۵۸ ۶۱۳.۶۹
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۶۳ ۰.۲۲ ۸۹۳.۲۲ ۱۲۰.۹۸