صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰.۶۳ (۰.۳۴) ۸۷۴.۲۲ (۷۱.۳۵)
۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۰۷) (۰.۲۳) (۲۱.۴۵) (۵۷.۵۴)
۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۱۴ (۰.۱۱) ۶۵.۷ (۳۲.۴)
۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۴۳۳.۲۴ ۳۷۰.۲
۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۱) ۰
۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۰.۱) (۰.۰۲) (۲۹.۷۳) (۵.۶۳)
۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (۰.۱) ۰.۲۱ (۳۱.۲۴) ۱۱۵.۲۳
۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۹۷)
۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۰۲) (۰.۲۸) (۶.۳۹) (۶۴.۱۷)
۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۰.۶۷) (۰.۹۹) (۹۱.۲۵) (۹۷.۳۸)
۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۵) ۰
۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۸) ۰
۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۵) ۰
۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۵۲ ۰.۶۹ ۵۷۳.۱۶ ۱,۱۴۹.۵۸
۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۳۳ ۱.۱۶ ۲۲۸.۲۴ ۶,۶۳۳.۸۹
۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۲۹ ۲۴.۶۷ ۱۸۲.۷۲