صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸)
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰ ۱.۰۲ ۰ ۴,۰۳۵.۵۱
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰ ۰.۵۲ ۰ ۵۵۷.۵۶
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۰ (۲.۵۴) ۰ (۹۹.۹۹)
۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰ ۰.۰۹ ۰ ۳۷.۲۲
۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰ (۱.۰۷) ۰ (۹۸)
۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰ (۰.۵۱) ۰ (۸۴.۳۷)
۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰.۳۶ ۰ ۲۶۷.۸۷
۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۳۹
۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ (۰.۳۸) ۰ (۷۵.۰۱)
۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰.۶۵ ۰ ۹۵۹.۸۱
۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰.۸۱ ۰ ۱,۷۹۷.۵۹
۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۱
۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰ (۰.۹) ۰ (۹۶.۳۶)
۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰