صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
هزینه‌های صندوق

 

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:


عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل دودهم درصد (0.002) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

کارمزد مدیر اجرا

صفر درصد از درآمد­های قابل تخصیص به امور نیکوکارانه

کارمزد متولی

سالانه دو ونیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل یک­دهم درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 2 میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

معادل پنج‌در صد هزار (0.00005) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد 5.000 میلیون ریال سالانه می­باشد.