صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
هزینه‌های صندوق

 

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .
هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:


عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل دودهم درصد (0.002) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

کارمزد مدیر اجرا

صفر درصد از درآمد­های قابل تخصیص به امور نیکوکارانه

کارمزد متولي

سالانه دو ونیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق که سالانه حداقل 120 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل یک­دهم درصد (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

معادل پنج‌در صد هزار (0.00005) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد 5.000 میلیون ریال سالانه می­باشد.