صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ 1403.03.30
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ 1403.03.30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست