صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ 99.11.05
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست