صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.09.19
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.09.19
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست