صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.21
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.21
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع تغییر حداقل کارمزد متولی و هزینه نرم‌افزار صندوق، روز شنبه مورخ 1401.03.21 ساعت 14 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، طبقه 7 تشکیل می‌گردد.

پیوست