صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/04
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/04
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست