صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس مورخ 1400.06.29
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی طبق ماده 28 اساسنامه، در روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 ساعت 12 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست