صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - انتشار آگهی در کدال- تغییر نحوه تقسیم سود- رعایت نصاب جدید مورخ 99.10.07
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی طبق ماده 28 اساسنامه، در روز یکشنبه مورخ 1399/05/12 ساعت 14 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست